درباره مبلمان شهری

تاریخ مقاله: 1396/10/10

درباره مبلمان شهری

درباره مبلمان شهری

 

در فضاي ميان ساختمانها و بناها، عناصر مكملي نياز است تا زندگي شهري را سامان بخشد، تجهيزاتي كه همچون اثاث يك خانه، امكان زندگي را در فضاي محصور ميان سنگ و بتن و شيشه فراهم آورد. اين اجزاء، جريان حركت، سكون، تفريح و اضطراب را در شهر تنظيم مي‌كنند و به آن روح مي‌بخشند. مبلمان شهري مبلا با تلفیق آهن و چوب پلاست و زیبایی منحصر به فرد طرح ها ، در راستای تحقق این امر گام بر میدارد