نمای چوب ترمو لواسان

تاریخ خبر: 1397/9/14

نمای چوب ترمو لواسان

نمای چوب ترمو لواسان
پروژه نمای چوب ترمو واقع در لواسان

متراژ 70 متر مربع

کارفرما سرکار خانم مهندس گرجی

نوع ترمووود : چوب ترمو 19 * 117 میلیمتر

زمان اجرا آبان و آذر 97

تگ ها