کفپوش چوب پلاست رودهن

تاریخ خبر: 1397/9/14

کفپوش چوب پلاست رودهن

کفپوش چوب پلاست رودهن
پروژه کفپوش چوب پلاست رودهن واقع در چناران

کفپوش تراس و محوطه سازی استخر

متراژ 100 متر مربع

کارفرما جناب آقای مهندس اسکندر

نوع دک پروفیل چوب پلاستیک :پروفیل کفپوش کالیبره

رنگ ونگه

عملیات سطحی دو رو سند و امباس

زمان اجرا : آبان و آذر 97